ตารางคำนวนระยะเวลาถ่ายบล็อกสกรีน Screen Exposure Calculator

ตารางคำนวนระยะเวลาถ่ายบล็อกสกรีน Screen Exposure Calculator

แจกฟรี!
ตารางคำนวนเวลาถ่ายบล็อกสกรีนที่เหมาะสมกับ ตู้ถ่าย, ฟิล์ม, และกาวถ่ายที่คุณใช้ มาลองหากันดีกว่าว่าอุปกรณ์และการทำงานของคุณ ใช้เวลาการถ่ายบล็อกเท่าไหร่ถึงเป็นที่เหมาะสมที่สุด
สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ เดี๋ยวจะมีวีดีโอออกมาเร็วๆนี้นะครับนะครับ
 
Download


วิธีใช้
1. ตั้งสมมุติฐานว่าคุณต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เพื่อถ่ายบล็อกสกรีนของคุณ เช่น 120 วินาที

2. นำเวลาจากข้อ 1 มาคูณ 1.5 เช่น 120 x 1.5 = 180 วินาที

3. นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาหาร 10 เช่น 180 / 10 = 18 วินาที

4. นำตารางคำนวนเวลาถ่ายบล็อกติดกับบล็อกสกรีนของคุณด้วยเทปกาว และ นำ กระดาษหรือวัสดุไม่โปรงแสงมาบังแถว 2 ถึง 10

5. นำบล็อกสกรีนของคุณไปฉายแสงตามระยะเวลาในข้อ 3

6. ขยับวัสดุไม่โปรงแสงลงมาปิด แถว 3 ถึง 10
7. นำบล็อกสกรีนของคุณไปฉายแสงอีกครั้งตามระยะเวลาในข้อ 3
8. ทำแบบ ข้อ 4, 5, 6, และ 7 โดยการขยับวัสดุไม่โปรงแสงลงไปเลื่อยๆจนถึงด้านล่างสุด

9. ล้างบล็อกสกรีนตามปรกติ ทิ้งให้แห้ง และสังเกตว่าแถวไหนถ่ายออกมาได้เป็นที่หน้าพอใจที่สุด

10. เมื่อเจอแถวที่เป็นที่หน้าพอใจที่สุดให้นำ หมายเลขของแถวนั้น ลบ 11 และคูณด้วยเวลาในข้อ 3 จะได้เวลาถ่ายบล็อกสกรีนของคุณที่เหมาะสมที่สุด เช่น แถวที่ 4 เป็นแถวที่ถ่ายออกมาหน้าพอใจที่สุด ดังนั้น คือ (11-4) x 18 วินาที = 126 วินาที เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณมากที่สุด


ตารางคำนวนระยะเวลาถ่ายบล็อกสกรีน Screen Exposure Calculator
Previous article Ricoh Ri1000 DTG เครื่องปริ้นเสื้อ
Next article วิธีแยกสีฮาฟโทน (Simulated Process)