เทคนิคการขึงบล็อกสกรีนให้ตึง

เทคนิคการขึงบล็อกสกรีนให้ตึง

ขั้นตอนที่ถือได้ว่ามีความสำคัญในการพิมพ์สกรีนก็คือ การขึงผ้าสกรีนเพื่อทำกรอบสกรีน แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความตึงของผ้า ซึ่งจะการขึงบล็อกที่ดีจะต้องมีความตึงของผ้าเท่ากัน เนื่องจากความตึงของผ้าจะมีผลต่อการเกิดภาพโดยตรง หากผ้ามีความตึงไม่เท่ากันจะทำให้เกิดภาพที่คลาดเคลื่อน และความไม่ชัดของภาพ...มาดูเทคนิควิธีการขึงผ้าสกรีนให้ตึงกันดีกว่า

 

การขึงผ้าสกรีนด้วยมือ

วิธีนี้จะใช้กับการทำกรอบสกรีนไม้ โดยต้องมีอุปกรณ์ 2 อย่างด้วยกันคือ ปืนยิงลวด และคีมดึงผ้า และในการขึงผ้าสกรีนด้วยมือนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความตึงของผ้าสกรีนบนกรอบสกรีน เพราะจะมีผลต่อภาพที่เกิดขึ้นบนวัสดุพิมพ์ ดังนั้นวิธีการขึงผ้าสกรีนด้วยมือจึงไม่เหมาะกับการพิมพ์สกรีนที่ต้องการคุณภาพ หรืองานที่ต้องการปริมาณในการพิมพ์มาก เพราะการขึงผ้าสกรีนด้วยมือโดยใช้ลวดยิงนั้นจะไม่สามารถยึดผ้าสกรีนได้แน่นหนา ดั้งนั้นเมื่อมีการกดพิมพ์ลงไปในผ้าสกรีนบ่อยๆ ก็จะทำให้ผ้าสกรีนยืดตัวจากแรงกด ส่งผลให้ความตึงของผ้าสกรีนไม่คงที่ ซึ่งก็จะส่งผลต่องานพิมพ์ได้เช่นกัน

 

การขึงผ้าสกรีนด้วยเครื่อง

วิธีนี้เหมาะกับงานอุตสาหกรรม การพิมพ์หลายสี การพิมพ์งาน 4 สี และงานพิมพ์ที่มีความละเอียดมาก เนื่องจากเป็นวิธีการขึงผ้าสกรีนบนกรอบสกรีนที่มีความตึงของผ้าสกรีนสม่ำเสมอกันตลอด ทำให้รูเปิดของผ้าไม่โย้จึงทำให้เส้นด้ายของผ้าสกรีนได้ฉากกว่า เมื่อเทียบกับการขึงผ้าสกรีนด้วยมือ ทำให้การถ่ายแบบเพื่อทำแม่พิมพ์สกรีนมีคุณภาพ สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดี ทั้งนี้ยังช่วยลดปัญหาฉากเคลื่อนและการเหลื่อมกันในระหว่างพิมพ์

 

การยึดผ้าสกรีนให้ติดกับกรอบบล็อก

การยึดผ้าสกรีนให้ติดกับกรอบบล็อกโดยทั่วไปสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 

แบบที่1.ใช้แม็กซ์หรือปืนยิงลวด

การใช้แม็กซ์หรือปืนยิงลวดยิงผ้าสกรีนให้ติดกับกรอบบล็อก การขึงผ้าสกรีนด้วยมือโดยใช้ลวดยิงนั้น พบปัญหาคือ เมื่อมีการกดพิมพ์ลงไปในผ้าสกรีนบ่อยๆ จะทำให้ผ้าสกรีนยืดตัวจากแรงกด ทำให้ความตึงของผ้าสกรีนไม่คงที่ ก็จะส่งผลต่องานพิมพ์ ดังนั้นการยึดผ้าสกรีนให้ติดกับกรอบบล็อกจึงไม่เหมาะกับงานที่มีความละเอียดมาก นอกจากนี้เพื่อลดปัญหาการขาดของเส้นใยผ้าสกรีนจากการยิงลวดยึด ควรรองด้วยผ้าชิ้นอื่นก่อนทำการยิงลวด จะช่วยทำให้ผ้าสกรีนขาดน้อยลงจากการใช้ลวดเย็บติดกับกรอบบล็อก และเมื่อยิงเสร็จจึงทำการปิดขอบทั้งหมดด้วยเทปกาว 

 

แบบที่2.ใช้กาวทากรอบบล็อก

การใช้กาวทากรอบบล็อก ซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาการขาดของผ้าสกรีนได้ดี โดยการขึงผ้าสกรีนกับกรอบสกรีนแทบจะทุกชนิดที่ต้องใช้กาวติดกรอบสกรีน (ยกเว้นการขึงผ้าสกรีนด้วยมือบนกรอบไม้) ซึ่งกาวสำหรับติดกรอบบล็อกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการยึดติดที่แตกต่างกัน และกาวส่วนใหญ่ที่นำมาติดกรอบสกรีน จะเป็นการที่ต้องผสมกันก่อนนำมาใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแห้งตัวของกาวก่อนการใช้งาน

 

การวัดความตึงของบล็อกสกรีน

ปัญหาที่จะเกิดตามมาจากผ้าสกรีนที่หย่อนหรือยืดนั้นก็คือ อาจะทำให้ลายพิมพ์สกรีนเคลื่อนได้ โดยจะมีผลทำให้พิมพ์สกรีนแต่ละชิ้นที่ได้ไม่เหมือนกัน ดังนั้น บล็อกสกรีนที่ขึงด้วยผ้าสกรีนแต่ละเบอร์ จะต้องขึงให้ตึงที่สุดเท่าที่ผ้าสกรีนจะสามารถรองรับแรงตึงได้ ซึ่งตัวผู้ใช้เองก็ควรตรวจสอบความตึงของผ้าสกรีนไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องใช้เครื่องวัดความตึงผ้าสกรีน โดยจะมีหน่วยวัดเป็น นิวตัน/ตารางซม. ทั้งนี้ผู้ใช้ควรทำการบันทึกค่าความตึงไว้ก่อนพิมพ์ และเมื่อเวลาผ่านไปก็ควรจะมีการตรวจสอบความตึงอีกครั้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

Previous article วิธีแยกสีฮาฟโทน (Simulated Process)
Next article วิธีทำ DST (Digital Screen Transfer)