สีลอยสูตรน้ำ Matte Rubber Water Based Inks

สีลอย
สีเหลืองทองลอยสูตรน้ำ Golden Yellow Matt SK-40M137
from 169.00 ฿

สีเหลืองทองลอยสูตรน้ำ Golden Yellow Matt SK-40M137

SK Screen Printing Supplies

หมึกพิมพ์ผ้าพร้อมใช้งานสำหรับผ้าที่ซับน้ำทุกชนิด เช่น ผ้าคอตตอน ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีเค ผ้าทีซี หรือผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการโคดด้วยวัสดุที่กันน้ำ...

View full details
from 169.00 ฿
สีแดงเข้มลอยสูตรน้ำ Brite Red Matt SK-40MR
from 169.00 ฿

สีแดงเข้มลอยสูตรน้ำ Brite Red Matt SK-40MR

SK Screen Printing Supplies

หมึกพิมพ์ผ้าพร้อมใช้งานสำหรับผ้าที่ซับน้ำทุกชนิด เช่น ผ้าคอตตอน ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีเค ผ้าทีซี หรือผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการโคดด้วยวัสดุที่กันน้ำ...

View full details
from 169.00 ฿
สีดำลอยสูตรน้ำ Black Matt SK-40MSNL
from 169.00 ฿

สีดำลอยสูตรน้ำ Black Matt SK-40MSNL

SK Screen Printing Supplies

หมึกพิมพ์ผ้าพร้อมใช้งานสำหรับผ้าที่ซับน้ำทุกชนิด เช่น ผ้าคอตตอน ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีเค ผ้าทีซี หรือผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการโคดด้วยวัสดุที่กันน้ำ...

View full details
from 169.00 ฿
น้ำเงินลอยสูตรน้ำ Royal Blue Matt SK-40M293
from 169.00 ฿

น้ำเงินลอยสูตรน้ำ Royal Blue Matt SK-40M293

SK Screen Printing Supplies

หมึกพิมพ์ผ้าพร้อมใช้งานสำหรับผ้าที่ซับน้ำทุกชนิด เช่น ผ้าคอตตอน ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีเค ผ้าทีซี หรือผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการโคดด้วยวัสดุที่กันน้ำ...

View full details
from 169.00 ฿
สีเหลืองจันทร์ลอย Yellow Matt SK-40M012
from 169.00 ฿

สีเหลืองจันทร์ลอย Yellow Matt SK-40M012

SK Screen Printing Supplies

หมึกพิมพ์ผ้าพร้อมใช้งานสำหรับผ้าที่ซับน้ำทุกชนิด เช่น ผ้าคอตตอน ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีเค ผ้าทีซี หรือผ้าที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการโคดด้วยวัสดุที่กันน้ำ...

View full details
from 169.00 ฿