ผงกาวรีดร้อนดีเอสที/0-80ไมครอน DST Hot Melt Powder/0-80micron (500g.)

399.00 ฿
SKU TF-HTC-DST-0-80
วิธีใช้ ผงกาวรีดร้อนดีเอสที TF-HPDST-80

1.ใช้โรยและเกลี่ยหลังสกรีนสีทรานเฟอร์ดีเอสทีอย่างทั่วถึงในขณะที่สียังเปียกอยู่
2.ผงกาวส่วนที่ไม่เกาะสีเปียกให้เทใส่ถาดเก็บไว้ใช้ใหม่ และเคาะผงกาวในส่วนที่เหลือค้างอยู่บริเวณแผ่นฟิล์มที่ไม่เกาะบนสีเปียกออกให้หมด
3.หลังจากขจัดส่วนเกินของผงกาวที่ไม่เกาะบนสีเปียกออกหมดแล้ว ให้ใช้ความร้อนอบหรือเป่าให้ผงกาวหลอมละลายยึดเกาะกับชิ้นงาน
4.หลังจากงานสกรีนแห้งดีแล้ว ให้ตัดงานทรานเฟอร์ออกเป็นชิ้นๆ และนำส่วนที่มีผงกาวไปวางนาบกับผ้าที่ต้องการรีดร้อน ใช้ความร้อน125องศาC เวลา 12 วินาที
5.ให้ลอกแผ่นฟิล์มทรานเฟอร์หลังจากที่สีเย็นตัวแล้ว
คำแนะนำ
ควรใช้กับงานทรานเฟอร์ดีเอสทีเท่านั้น