บล็อกสกรีน ไม้พารา ขนาด (วัดใน) 7"x10" Plywood Frame WFI-110710-/100/120/

45.00 ฿
SKU WFI-110710

บล็อกไม้พาราเปล่า
มีความแข็งแรงทนทานปานกลาง เหมาะกับการใช้งานน้อยครั้ง

ก่อนนำไปถ่ายควรใช้น้ำยาล้างไขผ้าทำความสะอาดเสียก่อน