บล็อกสกรีน ไม้พารา ขนาด (วัดใน) 8"x18" Plywood Frame WFI-110818-/100/120/

65.00 ฿
SKU WFI-110818

บล็อกไม้พาราเปล่า
มีความแข็งแรงทนทานปานกลาง เหมาะกับการใช้งานน้อยครั้ง

ก่อนนำไปถ่ายควรใช้น้ำยาล้างไขผ้าทำความสะอาดเสียก่อน