แฟ๊ตเคียวอินฟาเรด Infrared Flash Dryer Station

28,900.00 ฿
SKU

แฟ๊ตเคียวระบบความร้อนอินฟาเรด
เหมาะสำหรับงานสีน้ำและสีพลาสติซอล

Flash Dryer แฟ๊ตเคียว

Specification
Model FD-200
Power 6000W 200V 50Hz
Size Full 20"x24" (500mm x 600mm)
Adjustability Adjustable stand (750mm to 1200mm)
Sensor Infared Proximity Sensor Module
Heat Source 1000W Red Glass IR Heating Lamp
Weight 30kg